Reklamace - formulář

Formulář pro reklamaci
Adresát: Jana Kubálková, e-mail: joanatelier@joanatelier.eu

Uplatnění reklamace


Datum uzavření smlouvy:


Jméno a příjmení:


Adresa:


E-mailová adresa:


Zboží, které je reklamováno:

Popis vad zboží:


Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:


Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:
Podpis: